Wij staan voor...

De kracht van onze praktijk ligt in de persoonlijke benadering en de aandacht die we kunnen bieden. Als zelfstandigen zijn wij aangesloten bij de belangrijkste beroepsverenigingen maar wij zijn niet afhankelijk van een groter instituut waardoor wij onze aandacht volledig kunnen richten op het geven van therapie. Wij hanteren geen wachtlijst en meestal kunt u binnen enkele weken al terecht voor een intake. Wij staan voor een persoonlijke benadering met professionele deskundigheid. Het is deze van mens-tot-mens benadering waardoor wij vaak van klanten te horen krijgen dat ze zich prettig en geaccepteerd voelen bij ons.

Wij praten niet eindeloos met u over uw problemen maar zullen u vooral begeleiden in het contact maken met uw partner en u beiden ondersteunen in het samen vinden van oplossingen. Deze ervaringsgerichte werkwijze werkt doorgaans zeer effectief.

Kwaliteit

Wij streven naar een optimale kwaliteit van onze dienstverlening. Onze beroepsverenigingen stellen hiertoe een aantal eisen rondom nascholing en praktijkvoering welke jaarlijks worden gecontroleerd. Omdat de kwaliteit van het werk zwaar weegt voor ons, voldoen wij ruimschoots aan deze eisen. Onze ontwikkeling als therapeuten is een doorgaand proces en continu blijven wij actief middels na- en bijscholing, supervisie en intervisie. Daarnaast zijn wij lid van het Tuchtcollege voor de Complementaire Zorg (TCZ) en de Geschillencommissie Complementaire Zorg (SCAG).

Praktisch

U kunt telefonisch of per e-mail een afspraak met ons maken voor een intakegesprek. Meestal kan dit binnen enkele weken plaatsvinden. Wij begeleiden koppels met één of twee therapeuten. Wij kunnen u hierin adviseren maar uw behoefte is hierin natuurlijk doorslaggevend. Tijdens het intakegesprek proberen wij uw hulpvraag zo concreet mogelijk te maken en bespreken met u een plan van aanpak. In samenspraak met uw therapeuten bepaalt u of u bij ons op de juiste plek bent voor de hulp die u zoekt. Als blijkt dat wij u niet de geschikte hulp kunnen bieden, komen we tot een doorverwijzing.

Als u bij ons op de juiste plek zit, vult u een inschrijfformulier in en plannen we een reeks afspraken. Indien u hier toestemming voor geeft, lichten wij uw huisarts of uw verwijzer in dat u bij ons onder behandeling bent. Dit betreft enkel een kennisgeving. Daar wij een beroepsgeheim hebben, wordt inhoudelijke informatie aan derden slechts met uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming gegeven.

 • Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk.
 • U kunt kiezen voor begeleiding door één of twee relatietherapeuten.
 • Kosten € 145,- per uur met twee therapeuten.
 • Kosten € 98,- per uur met één therapeut.
 • Kosten € 88,- per uur voor individuele therapie met één therapeut.
 • Meestal binnen twee weken plaats.
 • Afspraken in de avonden mogelijk.
 • Binnen enkele sessies duidelijk of verdere relatietherapie zin heeft.
 • Lid van de beroepsverenigingen NVPA, NFG, NVAGT en koepelvereniging RBCZ
 • Lid van de SCAG geschillencommissie en TCZ tuchtrecht complementaire zorg
 • Wij hebben geheimhoudingsplicht en vallen onder een klacht en tuchtrecht.