onbegrip machteloosheid relatietherapie relatieproblemen relatietherapeut relatiecoaching

Wederzijds onbegrip en machteloosheid

Onbegrip kan gaan over een bepaalde situatie waar je als koppel mee te maken hebt. Als je er samen over praat, kom je in ruzie en discussie. Zolang er ruzie is, ben je als partner in elk geval nog betrokken en je probeert de ander te overtuigen. Als je je echter herhaaldelijk onbegrepen voelt, leidt dit uiteindelijk meestal in afhaken en dit voelt als als machteloos. Verder praten heeft geen zin want de ander kan of wil je niet begrijpen. Afhaken is een serieus gevaar voor de relatie. Het houdt in dat je je sluit voor de ander en dit versnelt het proces van uit elkaar groeien. Als je eenmaal afgehaakt bent, is het moeilijk om je weer open te stellen. Bij de meeste relatiebreuken die wij tegenkomen, speelt afhaken een belangrijke rol en in deze zin is hulp met enige spoed geboden. Het is nodig om een gespreksleider te hebben en deze dient ervoor te zorgen dat beide partners uit kunnen praten en gehoord kunnen worden door de ander. Dat ze in contact blijven met elkaar over het onderwerp i.p.v. af te haken.Als relatietherapeuten zijn wij meervoudig partijdig wat betekent dat we ondersteunend zijn aan beide partners. We zullen geen partij kiezen maar de partners steunen en stimuleren om de kern van het probleem aan te pakken.

Het feit dat u zoekt naar relatietherapie geeft aan dat u nog niet volledig afgehaakt bent. Blijkbaar heeft u nog hoop en dit is ook nodig om uw relatie een nieuwe kans te geven. Wij hopen dat u op tijd aan de noodrem trekt en niet alle hoop laat vervliegen.

Onbegrip en afhaken kan een ingesleten patroon worden. Sommige onderwerpen worden gemeden of bij voorbaat al niet meer besproken worden omdat je elkaar vast hebt gezet in het beeld wat je over de ander hebt. Dit worden dan stereotypen zoals: “Hij snapt me toch niet” en “Zij loopt altijd te zeuren”. Ieder gaat dan zijn eigen gang en ook de leuke dingen worden niet meer gedeeld. Vaak spelen ergernissen en verwijten een rol maar deze worden niet meer uitgesproken. Of ze worden wel uitgesproken maar niet opgelost en dus blijven ze zich herhalen.

Onbegrip en machteloosheid in je relatie

About "Helmut Moelands"

Mijn hart ligt bij het werken met mensen en van nature ben ik geïnteresseerd in dat wat hen bezig houdt. Als psychotherapeut is het contact met mijn cliënten dan ook hetgeen wat me motiveert en enthousiasmeert. De wijze waarop elk mens het beste van zijn leven probeert te maken kan me raken en ontroeren en hierin herken ik ook mijn eigen zoeken. Mijn werkwijze kenmerkt zich door vriendelijkheid, humor en aanvaarding van de persoon zoals hij is. Ik vind dit belangrijk want pas vanuit deze veiligheid kan het werk ook doelgericht, doortastend en soms ook confronterend zijn.