NVPA Vergoedingen

Helmut is ook lid van het NVPA. Het NVPA is de erkende beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten. De therapeutische begeleiding van mensen met een psychosociale hulpvraag vraagt een professionele aanpak. Het NVPA is een multidisciplinaire beroepsvereniging van professionals. Het NVPA hanteert een holistisch mensbeeld. We zijn ervan overtuigd dat de mens niet los gezien kan worden van de mensen waarmee hij een gemeenschap vormt en de samenleving waarin hij leeft. NVPA-therapeuten werken vanuit de overtuiging dat in iedere cliënt een fundamentele eigen kracht aanwezig is. De therapeut doet een beroep op deze kracht, door naast de client te gaan staan in het therapeutisch proces. Zo wordt de client ondersteund in het eigen proces van toewerken naar herstel.

Klik hier voor het vergoedingenoverzicht op de NVPA-website.

Let op: Zorgverzekeraars veranderen hun voorwaarden zonder ons daarvan op de hoogte te stellen. Ondanks de grote zorg die onze beroepsverenigingen besteden aan het actueel houden van dit overzicht, kunnen er geen rechten aan ontleent worden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden géén relatietherapie en informeer hierover altijd zelf vooraf bij uw zorgverzekeraar.

About "Helmut Moelands"

Mijn hart ligt bij het werken met mensen en van nature ben ik geïnteresseerd in dat wat hen bezig houdt. Als gestalttherapeut is het contact met mijn cliënten dan ook hetgeen wat me motiveert en enthousiasmeert. De wijze waarop elk mens het beste van zijn leven probeert te maken kan me raken en ontroeren en hierin herken ik ook mijn eigen zoeken. Mijn werkwijze kenmerkt zich door vriendelijkheid, humor en aanvaarding van de persoon zoals hij is. Ik vind dit belangrijk want pas vanuit deze veiligheid kan het werk ook doelgericht, doortastend en soms ook confronterend zijn.