gezinsbegeleiding relatietherapie relatieproblemen relatietherapeut relatiecoaching

Gezinsbegeleiding

Een gezin is een systeem. Alles wat er binnen het gezin gebeurt, heeft dan ook een bepaalde functie binnen het gezin. Dit is waar wij ons op richten tijdens gezinsbegeleiding. Een kind wat snel boos wordt of veel aandacht vraagt bijvoorbeeld, zegt dus ook iets over alle andere gezinsleden. Vaak zien wij dat kinderen op één of andere manier compenseren. Dat wat niet lekker loopt binnen het gezin, laten kinderen dan uitvergroot in hun gedrag zien.

In eerste instantie proberen ouders dit op te lossen door aan te spreken, regels te stellen, te luisteren, etc. en gelukkig werkt dit meestal. Maar soms lukt dit ook niet en dan kan het goed zijn om ons eens mee te laten kijken. Door middel van gesprek en het onderzoeken van het gezinssysteem kunt u veel helderheid krijgen over onderliggende structuren, de onderlinge verhoudingen en de betekenis en functie van elk gezinslid en hoe zij zich gedragen. Met dit inzicht kunt u als ouder zware gezinspatronen doorbreken en nieuwe, frisse structuren bewerkstelligen.

Gezinsbegeleiding

About "Helmut Moelands"

Mijn hart ligt bij het werken met mensen en van nature ben ik geïnteresseerd in dat wat hen bezig houdt. Als gestalttherapeut is het contact met mijn cliënten dan ook hetgeen wat me motiveert en enthousiasmeert. De wijze waarop elk mens het beste van zijn leven probeert te maken kan me raken en ontroeren en hierin herken ik ook mijn eigen zoeken. Mijn werkwijze kenmerkt zich door vriendelijkheid, humor en aanvaarding van de persoon zoals hij is. Ik vind dit belangrijk want pas vanuit deze veiligheid kan het werk ook doelgericht, doortastend en soms ook confronterend zijn.