Wij bieden

Hulp bij relatieproblemen

Een relatie hebben, is niet altijd gemakkelijk. Soms begrijp je elkaar niet en kom je hier al pratende niet meer aan uit. Je vindt dat je écht gelijk hebt maar je partner vindt dat ook! Misschien kom je niet eens meer aan praten toe en voel je je eenzaam. Vaak worden deze problemen veroorzaakt door onbewuste gedragspatronen of misschien heb je eerder te maken met een concreet probleem wat tussen jullie beiden staat. Relatietherapie kan hierbij oplossingen bieden. Lees meer…

Direct hulp bij een relatiecrisis

Soms maak je iets mee waardoor je relatie in een crisis terecht komt. Bijvoorbeeld een heftige ruzie, vreemdgaan of totaal verschillende meningen over een belangrijk onderwerp. Het kan dan goed zijn om ondersteuning te krijgen bij het voeren van gesprek. Als relatietherapeuten geven we mede richting hieraan, helpen bij het komen tot de kern en zorgen ervoor dat beide partners uit kunnen praten en zich gehoord voelen. Lees meer…

Groeien in je relatie

Wij maken nogal eens mee dat partners geen grote problemen ervaren maar wel meer uit hun relatie willen halen. Ze zijn op zoek naar groei en ontwikkeling in hun relatie. Thema ‘s waaraan zij willen werken, liggen vaak op het gebied van communicatie, intimiteit en seksualiteit, omgaan met behoeften van jezelf en de ander, dingen samen en alleen doen, verbinden versus afstand nemen, etc. Bij Relatietherapie Breda kunt u hiermee aan het werk. Lees meer…

Gezins- en ouderbegeleiding

Als ouder ben je vaak zo verbonden met je gezin dat het moeilijk is om van een afstand te bekijken wat er aan de hand is. Kinderen laten vaak onbewust aspecten zien die binnen het gezin aandacht nodig hebben. Dit kan naar voren komen in de vorm van boosheid, verdriet, etc. of in de vorm van een bepaald gedrag. Relatietherapie Breda kan ouders helpen in het leren begrijpen van de dynamiek binnen het gezin en het uitvinden van manieren van opvoeden en samenleven waarbij elk gezinslid tot zijn recht kan komen. Lees meer…

Welkom bij A*H Relatietherapie Breda – Als je relatie niet lekker loopt.

Voor een persoonlijke benadering met professionele expertise

Wat onze klanten zeggen.

Na 15 jaar huwelijk stonden we op het punt om uit elkaar te gaan. De reden hiervoor was een gevoel van gemis aan verbinding en veel ruzie. De stap om in relatietherapie te gaan, was erg spannend maar wel nodig. Bij Helmut en Annet van Relatietherapie Breda werd snel duidelijk dat we steeds bezig waren om een soort van gelijk te halen over van alles en nog wat. We hebben geleerd dat er geen “gelijk” of goed en fout bestaat als het om je eigen belevingen en ervaringen gaat. Dit heeft ervoor gezorgd dat we weer met elkaar kunnen praten en overleggen. - Anoniem
Aan de hand van dagelijkse voorbeelden hebben we vooral leren kijken naar onze communicatie. Belangrijk daarbij was ook dat er door de relatietherapeuten geen oordelen aan verbonden werden. De gesprekken hebben ons op weg geholpen om weer zicht te krijgen op onze patronen en handvatten gegeven om daar op een constructieve manier mee om te kunnen gaan. We hebben leren voelen zonder wolligheid. Het respect van Helmut en Annet waarmee we aan onszelf en onze relatie konden werken heeft hierin een prominente rol gespeeld. Na zo’n 5 sessies zijn wij weer op de goede weg en hebben we elkaar weer weten te vinden! Hiervoor zijn wij Relatietherapie Breda echt dankbaar. - Anoniem

Voor relatietherapie kunt u vaak al binnen twee weken voor een intake terecht.

Wij werken ook in de avonden.

Wie zijn wij

U kunt zelf kiezen voor begeleiding door één of twee relatietherapeuten. Als u met ons overlegt, kunnen wij u hier vooraf ook in adviseren. – Relatietherapie Breda.

Meer over ons

Helmut Moelands

Als gestalttherapeut en relatietherapeut is het contact met mijn cliënten hetgeen wat me motiveert en enthousiasmeert. De wijze waarop elk mens het beste van zijn leven probeert te maken en zich verbindt met anderen, raakt en ontroert me en hierin herken ik ook mijn eigen zoeken. Mijn werkwijze kenmerkt zich door vriendelijkheid, humor en aanvaarding van de persoon zoals hij is. Pas vanuit deze veiligheid kan het werk ook doelgericht, doortastend en soms confronterend zijn als dat nodig is. Lees meer…

Annet Moelands-Aarts

Zolang ik me kan herinneren, ben ik geïnteresseerd geweest in de mens achter de mens en in mijn werk als gestalttherapeut kan ik hier ook echt de tijd voor nemen. Ik geloof dat ieder mens in essentie volmaakt is en alles aanwezig is om tot volle bloei te komen. Men hoeft vaak enkel maar even liefdevol aangeraakt te worden om weer tot bewustzijn te komen. Mijn manier van werken kenmerkt zich dan ook door warmte, directheid, authenticiteit en bovenal betrokkenheid. Lees meer…

Wij staan voor een persoonlijke benadering met professionele deskundigheid. Het is deze van mens-tot-mens benadering waardoor wij vaak van klanten te horen krijgen dat ze zich prettig en geaccepteerd voelen bij ons.

Daarnaast streeft Relatietherapie Breda naar een optimale kwaliteit van onze dienstverlening. De beroepsvereniging stelt hiertoe een aantal eisen rondom nascholing en praktijkvoering welke jaarlijks worden gecontroleerd. Omdat de kwaliteit van het werk zwaar weegt voor ons, voldoen wij ruimschoots aan deze eisen. Onze ontwikkeling als therapeuten is een doorgaand proces en continu blijven wij actief middels na- en bijscholing, supervisie en intervisie. Lees meer…

Heeft u een klacht,

Loop dan niet kwaad weg,

Maar kom liever boos terug.

Zo ‘n 300 koppels hebben wij inmiddels op weg mogen helpen in hun relatie. Door onze nuchtere en directe aanpak, wordt meestal vrij snel helder wat precies de problemen zijn en of er vanuit beide partners motivatie is om hieraan te werken. Wij praten niet eindeloos over de problemen die u met elkaar maar wij zullen u vooral stimuleren het contact weer met elkaar aan te gaan. Deze ervaringsgerichte werkwijze werkt doorgaans zeer effectief. Lees meer…

Ervaren is iets anders dan het opdoen van kennis.

Ervaren leidt tot weten van binnen uit … wijsheid.

Het is dit waar wij op uit zijn in de therapie.

Relatietherapie Breda.

Praktisch

 • Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk.
 • U kunt kiezen voor begeleiding door één of twee relatietherapeuten.
 • Kosten € 140,- per uur met twee therapeuten.
 • Kosten € 95,- per uur met één therapeut.
 • Kosten € 85,- per uur met voor individuele therapie.
 • Meestal binnen twee weken plaats.
 • Afspraken in de avonden mogelijk.
 • Binnen enkele sessies duidelijk of verdere relatietherapie zin heeft.
 • Lid van de NBGT, NVAGT en RBCZ.
 • Wij hebben geheimhoudingsplicht en vallen onder het klacht en tuchtrecht TCZ.
 • Aangesloten bij SCAG Geschillencommissie
 • Relatietherapie Breda voldoet ruimschoots aan de gestelde kwaliteitseisen.

Onze praktijk

Nieuws Relatietherapie Breda

Door Helmut Moelands